Out of range value for column 'idc' at row 1 TISK


Náhled k tisku

Přírodní zahrada pro Ozničánek

Miroslava Potěšilová - Zahrada pro Ozničánek
Zdroj: Miroslava Potěšilová - Zahrada pro Ozničánek

V rámci projektu "Zahrada pro Ozničánek" (č. smlouvy 04971861) se od podzimu 2018 do května 2019 budovala zahrada s přírodními prvky pro naše děti.