V rámci projektu dojde k rozšíření a doplnění venkovního prostranství areálu Mateřského a rodinného centra Ozničánek o prvky přírodní zahrady.

Vybudována zde bude venkovní „zelená“ učebna, vrbový tunel, plůtek nebo provedeny sadovnické úpravy. Pořízeny budou také sudy na dešťovou vodu, kompostér, vyvýšený záhon a jiné.

Cílem je vybudovat přírodní zákoutí pro pobyt předškolních dětí, zprostředkovat dětem přímý kontakt s přírodou a nadále budovat přirozeně kladný vztah k přírodě a jejímu poznávání. Pro děti tak vznikne podnětné prostředí pro jejich praktické poznávání – možnost zahradničení, zalévání květin, hospodaření s dešťovou vodou, sklízení plodů ovocných keřů a pěstování zeleniny či bylinek.