MC Ozničánek byl založen v roce 2015 aktivními rodiči žijícími v obci Oznice. MC Ozničánek se stará o kulturní život v obci s dětmi, každoročně pořádá  - Veselé dýňování, Vánoční tvoření, Velikonoční tvoření, Zamykání lesa – pochod broučků, Dětský karneval, drakiádu, spolupořádá Dětský den a další akce týkající se práce s dětmi.

Od r.  2017 provozuje MC dětskou skupinu, kdy se pro tuto činnost povedlo vybudovat zázemí za přispění EU.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0013528

Provozní doba Ozničánku

Pondělí -Pátek 6:30 - 16:00
(po dohodě s chůvami je možná pružná pracovní doba)

Jednatel

Martin Gerža - tel: 725016029, email: starosta.oznice@seznam.cz

Vedoucí dětské skupiny

Danica Šebestová, tel: 608604460

Chůvy

Danica Šebestová, Ludmila Stančíková, Jitka Táborská

Kontakt

  • Adresa a sídlo: Oznice 91 (bývalá budova školky)  
  • Tel: 571 411 654, 608604460
  • email: mcoznicanek@seznam.cz

Pravidla zpracování osobních údajů v souladu s GDPR

Zpracování veškerých osobních údajů podléhá následujícím pravidlům:

1. Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné k evidenci klientů DS , která je realizovaná z fondů Evropské Unie

2.Osobní údaje nám svěřené:

- chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti

- likvidujeme po té, kdy nám to umožňuje zákonem stanové doba archivace