V pátek 2. října 2020 pořádalo Mateřské a rodinné centrum Ozničánek, od 16 hodin seminář na téma „Volné chvíle strávené s celou rodinnou – vzděláváme se s nejmenšími“. Tato akce byla určena pro všechny rodiče s dětmi, a i další rodinné příslušníky, kteří se podílejí na výchově malých dětí. Cílem semináře bylo nastínit možnosti dalšího vzdělávání malých dětí v kruhu rodinném. Děti se tak mohou nenásilnou formou hry, spolu s dospělými zdokonalovat v počítání, slovní zásobě, znalosti písmen a dalších věcí, které se jim budou hodit, jak v každodenním životě, tak i pro přípravu na školu. Myslíme si, že tento seminář byl přínosem pro všechny zúčastněné, a ukázal, že i s malými dětmi se lze zábavně vzdělávat. Chce to mít jen správný nápad.